لیمیت شدن پی پال Tag

همیشه در نظر داشته باشید به دلیل پیشگیری از سواستفاده های مالی و قوانین بین المللی در دنیا در هر سیستم نقل و انتقال مالی  محدودیت هایی وجود دارد خصوصا برای افراد تازه وارد و حساب های جدید بیشتر مورد توجه است.

حساب پی پال که یکی از رایج ترین و امن ترین سیستم های پرداخت آنلاین و نقل و انتقال مالی میباشد از این قاعده مستثنی نیست.

بدانید سقف تراکنش در حساب های تازه افتتاح شده محدود میباشد برای مثال میتوان گفت در مدت یک ماه اول حدود ۵۰۰ دلار, البته این مبلغ همیشه ثابت نیست و دقیق نمیتوان حد و حدود مدت زمان و میزان سقف تراکنش را مشخص کرد. بسته به اینکه اکانت شما از چه نوعی باشد, یا چقدراطلاعات ثبت شده شما تکمیل و مرتبط به هم باشند سیستم امنیتی پی پال تصمیم میگیرد چه نوع و چه میزان محدودیت برای شما قائل شود و اصلا اکانت شما لیمیت شود یا خیر.

سیستم امنیتی پی پال روی حساب های جدید حساسیت بیشتری دارد و انجام برخی موارد منجر به لیمیت شدن اکانت میشود. اما نه به معنی که حساب شما مسدود شود. مثلا هرچه میزان استفاده شما از پی پال بیشتر شود احتمال درخواست ارائه مدارک توسط پی پال